FAM Central
Search…
1. Sản phẩm của FAM Central

FAM Central có 3 sản phẩm chính

  (1) FAM LAUNCHPAD: là nền tảng giúp các dự án có thể gọi vốn cộng đồng thông qua hình thức IDO - hình thức phát hành token trên nền tảng decentralized. Đây là bệ phóng dành cho các dự án điện ảnh, giải trí, giúp các dự án này có thể tiếp cận đến số đông nhà đầu tư và biến các nhà đầu tư đó trở thành Fanvestor - là nguồn sức mạnh lớn cho dự án. Các dự án giờ chỉ cần tập trung làm tốt chuyên môn nghệ thuật của mình, còn lại FAM Central sẽ hỗ trợ.
  (2) FAM NFT INCUBATION: là sản phẩm giúp các ươm mầm dự án điện ảnh, giải trí và các nghệ sĩ và các dự án trong xây dựng phát hành bộ NFT genesis với các mô hình tokenomics phù hợp. FAM hợp tác với nhiều đối tác NFT lớn trên thế giới để phát hành bộ NFT Genesis của họ đến cộng đồng fan hâm mộ và Fanvestor.
  (3) FAM DEFI ECOSYSTEM: là hệ sinh thái tài chính phi tập trung, là mảnh ghép quan trọng dành cho Fanvestor, những người nắm giữ FAM token, project token và các hệ sinh thái NFT. Hệ sinh thái tài chính mở này sẽ giúp gia tăng tính thanh khoản, gia tăng tiện ích, và tạo ra đòn bẩy tài chính mạnh mẽ để nhân tài sản của nhà đầu tư lên nhiều lần. DEFI makes Crypto never sleep.
Hệ sinh thái tính năng trên nền tảng của FAM Central:
  Launchpad: là tính năng giúp các dự án có thể giới thiệu đến với Fanvestor, những người luôn tìm kiếm cơ hội đầu tư vào dự án tiềm năng hoặc những dự án yêu thích.
  DAO community: là tính năng giúp kết nối, gắn kết chặt chẽ giữa dự án với Fanvestor thông qua những hình thức trên nền tảng decentralized giúp trao quyền nhiều hơn cho Fanvestor như quyền biểu quyết và cơ chế trả thưởng minh bạch.
  NFT platform: là tính năng phát hành các bộ NFT genesis và NFT collection dành cho dự án.
  NFT marketplace: là tính năng tạo ra không gian để mua bán, trao đổi các vật phẩm NFT đã được phát hành.
  Liquidity: là tính năng tạo thanh khoản cho các project token, NFT được phát triển trên nền tảng của FAM Central.
  DEFI platform: là nền tảng giúp gia tăng tiện ích cho các project token, NFT của dự án được phát triển trên nền tảng của FAM Central.
Last modified 1mo ago
Copy link